Välkommen till Matforsfabriken!

Matforsfabriken skall ge oss rötter i historien och vingar mot framtiden. Vi vill kombinera en
kreativ skapande mötesplats, ett kompetens-, utvecklings- och upplevelsecentrum i ett och
samma för alla åldrar. Där vi återbrukar vår industrihistoria till nutid, varvat med ny teknik.

Beskrivning av projektet:

Projektet ”Framtidscentrum Matfors Industrihistoria” ett upplevelserum för både barn och unga. Lär om historian genom modellen som visa hur det såg ut, filmer och bildspel. Här kan du lära dig både hur vi kan återanvända historien och material i vårt kreativitetsrum.

Ett gemensamt projekt som Framtidscentrum kan vara/är start till samarbetsformer både inom föreningsliv men också föreningslivet kontra skola, allmänhet, näringsliv och all kommunal verksamhet.


Projektet som skapar Matforsfabriken finansieras bland annat av: