Uppbyggnaden av fabriken.

Matforsmodellen:

Bernt Sjölander är upphovsmannen bakom modellen över bruksområdet som gjort det möjligt att skapa ett
upplevelsecentrum kring Matfors Industrihistoria. Denna modell har han suttit och byggt i sitt garage och till
slut fick den ej plats. När matforsmodellen har visats upp så har man varit oaktsam i hanteringen så den
har börjat gå sönder. Därför tillverkades ett helt nytt underrede. Husen skyddas inför montering genom att
hållas inplastade. Modellen kommer att ha en central placering och underredet har försetts med hjul såsom
en hel del andra möbler för smart logistik och flexibilitet.

Tömmning av lokalen
Lokalen håller på att tömmas innan SKIFU startar arbetet med att ställa den i ordning inför start att skapa rummet.

Uppbyggande av vägg
Nu har det byggts upp en faluröd vägg vid ingången, ett räcke till övervåningen där det kommer
att bli sittplatser, toalettgolvet är målat och köket är färdigt.
Vi ser på nedervåningen - caféet och köket och badrummet med vit dörr.

Caféets uppbyggnad:
Här ser vi hur man bygger upp caféet, taket kommer på plats och man sätter dit skyltar för meny.
Från reception / infodisken har det tagits till vara en del som blev över som fick bli köksö. Dörren den står intill

leder ut till det som kommer vara uteserveringen. Återbrukstemat går igen i mycket. Soptunnorna är gjorda av
återvunna ventilationsrör. Text tillkommer som upplyser om sopsortering - "endast brännbara sopor".
Dessa ska stå i lokalens publika delar.

Personalrum och städskrubb:
Lite säckar med ull och gamla lådor för atmosfärens och historiens skull får ta plats på taken av våra byggnader.
Städskrubben (bakom svarta dörren) underlättar för att hålla ordning. Personalrummet på övervåningen är
en arbetsplats utrustad med dator och sittplatser.

Hantverksbutikerna:
Med utgångspunkt från minimodellen har hantverks-butikerna snickrats färdiga och målats röda.
Här ser vi butik-erna från stadium minimodell, uppbyggnad av "skeletten" till färdigt skick.
Det är tänkt att lokala hantverkare ska kunna visa upp sina verk i dessa.

Förberedande arbete:

Det tvättas grundligt för att kunna måla golvet på övre våningen. Barborden och stolarna är på plats.
Här kan besökarna sitta och dricka en kopp kaffe eller ta med eget eller tillhandahållet pyssel från Matforsfabriken.
Samtidigt har dem en fin utsikt över övriga lokalen. Filmduken är placerad mittemot (ej med på bild) så man
har bra läge för visningar och en scen kommer stå precis under duken.

 

Borden är byggda av gedigna plank och designade av Ann Jerbo. Här kommer det att finnas möjlighet för den
som vill fördjupa sig i Matfors industrihistoria att göra så genom en infostation.
Besökare är dessutom välkomna att ta med sig datorn och sitta och jobba här.

Återbruk av material:

I enlighet med den röda tråden - återvinningstänk - så tog man rätt på gamla möbler; trettiofem
stycken stolar är några av fynden som tillvaratagits och gjorts i ordning. Till vänster: Syteamet i
färd med att klä om möbler och sy upp saker.

 

Marie klär om dynan till kökssoffa som skall stå i personalrummet och en stol fräschas upp med nytt tyg.
Wictoria syr upp tygväskor tänkta att säljas i Matforsfabrikens shop i receptionen. Någon specifik plats,
men i och med att den liksom så mycket annat i lokalen har den smarta lösningen av hjul, så blir detta
med placering flexibelt och kopplat till dess användningsområde för tillfället.

Uppfräschning av handelsdisken

Handelsdisken från Röhmans får sig en rejäl uppfräschning. Den är nu färdig och har inte i
dagsläge fått någon specifik plats, men i och med att den liksom så mycket annat i lokalen
har den smarta lösningen av hjul, så blir detta med placering flexibelt och kopplat till
dess användningsområde för tillfället.