Bildbank

OM OSS

Tillsammans berättar vi hur Matfors och Sundsvall med omnejd kom att få sin identitet som präglat vårt samhälle idag. Men det räcker inte att titta bakåt, vi måste tillsammans förvaltalta kultutarvet framåt för våra barn och unga och med ny teknik sätta det i sitt sammanhang.

Det har vi tagit tillvara på i Matforsfabriken!

Genom projektet Framtidscenter – Matfors industrihistorian har vi byggt upp en kreativ mötesplats för alla åldrar  –  Matforsfabriken.

 

Under 2004-2005 startade arbetet med att kartlägga och visualisera Matfors industrihistoria. En tidigare anställd på fabriken, Berndt Sjölander hade hemma i sitt garage byggt en modell över fabriksområdet som visar perioden 1928-1943. Modellen var i behov av att göras visningsbar, informationsskyltar sattes upp runt på fabriksområdet.

2014 genomfördes en förstudie som sedan resulterade i projektet som byggt upp Matforsfabriken.